Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.05.2010 22:27 - 061. КОШЕР САМО С ГОРНИ ЛЕТВИ
Автор: beehive Категория: Хоби   
Прочетен: 21470 Коментари: 1 Гласове:
8

Последна промяна: 18.08.2010 12:55


КОШЕР САМО С ГОРНИ ЛЕТВИ    (TOP BAR HIVE)          (KЕНИЙСКИ КОШЕР)             С този постинг искам да ви запозная накратко с направата на (без-рамков) кошер само с горни летви, както и с възможността за изграждане на „корпусен кошер с горни летви”.             Поводът да напиша този материал е много прозаичен. В неделя 22.06.2010 от един кошер на моят съсед излиза пчелен рой. Помоли ме да го хванем, а след това, поради някои негови лични съображения, ми предложи да го заселя в празен кошер ако имам такъв. Тогава аз се сетих за кенийския кошер, който си бях направил преди няколко години и който отдавна не беше заселван с пчели. И така от няколко дни моят кенийски кошер стана отново жилище на пчелно, а аз предполагайки, че този кошер би бил интересен за читателите на блога ми (най-вече за хоби – пчеларите), реших да споделя неговите основни параметри.              Началото бе през зимата на2003 година месеците февруари – март. Влязох в сайта John’s Beekeeping Notebook(http://outdoorplace.org/beekeeping/kenya.htm) и се запознах с така наречения Кенийски кошер, т.е. кошерът, в който не се използват рамки, а само горни летви. Авторът на сайта е експериментирал този Kenya-style “top bar”hive през 1980 г. Първото, което ми направи впечатление беше, че при него пчелните пити (в случая те са прикрепени към летвата, поставена в горната част на кошера) са подвижни, както при рамкови кошери. Или иначе казано този вид кошер може да се причисли към така наречените разборни кошери. Мобилността на пчелната пита с горна летва се дължи на факта, че предната и задната страница на кошера са наклонени. Както се знае, в природата на пчелите е те да прикрепят восъчната пита към тавана и често към стените на кошера, но много рядко за пода (дъното) на кошера. Именно тези факти се използват за изграждането на този вид кошер. Когато пчелите . изграждайки восъчната пита от горе на долу, достигнат наклонената страница я приемат за дъно, следствие на което те отклоняват изграждането на восъчните килийки към центъра на кошера, без да прихващат восъчната пита към страниците на кошера. По такъв начин естествено се получава „свободно пчелно пространство” между восъчната пита и наклонените стени на кошера. Това прави восъчните пити мобилни.               Както твърди авторът на по-горе цитирания сайт, идеята за изграждане на този кошер не е нова. Той я свързва с Гръцкия кошер с мобилни пчелни пити, описан в 1682 година, т.е. близо две столетия преди патентоването на кошера на Лоренцо Лорайн Лангстрот, който също се базира на „свободното пчелно пространство”             Нека сега да приведа някои от предимствата и недостатъците на кошера с горни летви, проверени от мен и съвпадащи с такива, каквито ги описва г-н Джонс в своя пчеларски бележник.            Предимства: 1.  Само един критически размер при конструирането му ( 1-3/8” = 34,925 mm ) Това е така нареченото рамково пространство (разстояние между средите на две съседни пчелни пити). В направения от мен кошер това рамково пространство еравно на 37,5 mm; 2. Не се изисква центрофуга защото запечатаните пити с мед се изрязват и след това се пресоват или режат на парчета. Това е една много стара пчеларска практика, използвана когато центрофугата все още не е била открита (преди 1865 година) . При изрязването на восъчната пита от горната летва се оставя не по-малко от 12 mm пита, с цел пчелите да започнат коректно изграждането на питата; 3. Не се използват восъчни основи. Подновяването на пчелните пити се извършва посредством изрязване на старите почернели пити. Подобна практика е също доста стара и се е използвала в така наречените не разборни кошери, към които се причисляват различните тръвни, кутиените кошери (box hive), бортите (изкуствени хралупи), втулковия кошер на Прокопович и др. ; 4. Не се използват рамки; 5. Евтин за направа; 6. Повече восък се получава и др. Недостатъци: 1. По-ниска продукция на мед; 2. Трудно може да се обменя информация с други по-опитни  пчелари  защото последните обикновено работят със стандартни рамкови кошери; 3.  По-малка гъвкавост при размяна на восъчни пити между пчелните семейства, защото питите не винаги се изграждат еднакво прави; 4. Питите са по-чупливи, особено при студено време, тъй като не се използва рамка със съответното  армиране на восъчните пити. Поради тази причина се налага по-внимателно манипулиране с тях; 5.  За да бъде един пчелар ефективен с такива кошери е необходимо той да има много високо ниво на знания за пчелите и отглеждането им;… и др.             Голямото ми желание да направя кошер с горни летви мога да го свържа най-вече с възможностите за експериментиране, които виждах при работата с него. Бях си поставил много цели и бях си направил план за провеждане на съответни експерименти, най елементарният от които беше проверка на твърденията на автора.  Но за съжаление в този сайт не се даваха насоки за изработването му. Дава се само ширината (1-3/8” = 34,925 mm) и дължината (19” = 482,6 mm) на горната летва. Трябва да отбележа, че в случая ширината на горната летва е равна на рамковото пространство, а дължината на горната летва съвпада с дължината на горната летва на стандартната рамка, с която работи авторът на цитирания сайт. Липсваха данни за размерите на страниците на кошера. Търсейки по упорито нужните данни в интернет се добрах да сайта http://www2.gsu.edu/~biojdsx/jimmy.htm, в чийто раздел „ Jimmy Mahuron Builds a Kenya Top Bar Hive „ намерих още отправни точки за изграждането на кошер с горни летви. Г-н Jimmy Mahuron използва горна летва със същата  дължина 19” = 482.6 mm, с друга ширина, равна на  1-1/8” = 28,575 mm и дебелина,  равна на 3/4” = 19.05 mm. Броят на горните летви на неговия кошер е равен на 30, което определя дължина на кошера равна на 34-3/4” = 882,65 mm (ако правилно съм разбрал това означава рамково пространство да е равно на 29,421mm – няма да се спирам на анализа на този факт). По-важното беше, че дълбочината на кошера му е пак равна на 19” = 482,6 mm, а ширината на дъното е 11” = 279,4 mm.             Всичко необходимо за моя бъдещ проект в общи линии стана  известно. От тези данни лесно определих ъгъла на наклона на страницата спрямо вертикалната ос. Големината му е приблизително равна на 12 градуса (11,890),  а ъгъл  на наклона на страницата спрямо равнината на дъното (допълващият до 90 градуса),  е приблизително равен на 78 градуса (78,110) . Този резултат го дефинирах като „ правилото на дванадесетте  градуса” за изграждане на кошер с горни летви. Т.е. споменатия ъгъл от 12 градуса (11,890) го приех на доверие за минимално необходимия ъгъл на наклона на страницата спрямо вертикалната ос на кошера, при който пчелите не прикрепят восъчната пита към страниците на кошера. Приех го преди да извърша необходимия експеримент, който да докаже този факт, въпреки че  на него се базира цялата конструкция на кошера. А експериментът, посредством който би могло да се докаже правилото, че този ъгъл е минимално необходимия, си е по същество доста обемист, трудоемък и с доста голямо времетраене. Аз не разполагах, а и сега не разполагам с такова време за експерименти.             Експерименталният кошер с горни летви, който изработих  и заселих с пчели още същата пролет на 2003 година, е със следните по-основни параметри: 1. Брой на горни летви – 15 броя летви (една от тези летви съм я заменил с трапезовидна разделителна табла, предназначението на която е същото като при кошерите Дадант-Блат) ; 2. Рамково пространство – 37,5 mm; 3. Горната летва е с размери: дължина 470 mm, ширина 25 mm и дебелина 19 mm, които размери съвпадат с размерите на горната летва на стандартната за България пчелна рамка; 4. Вътрешна дължина на кошера - 562. 5 mm = 15пити  х 37,5mm; 5.  Вътрешна ширина на кошера на нивото на горния  фалц за летвите  (без отчитане размерите на фалца) – 450 mm; Вътрешната ширина на кошера на нивото на дъното – 260mm;6. Дълбочината на кошера, измерена от горния ръб до дъното по вертикалната линия – 450 mm.  Тези размери определят ъгъл на наклона, равен на arctg[(450-260).0,5/450] = arctg 0,2111 = 13,25 0, който е по-голям от минимално необходимия ъгъл на наклона от 120.              Допълнително към този експериментален кошер е изработен и 15-рамков магазин за стандартни магазинни рамки 435 mm Х 160 mm, който е с вътрешни размери 450 mm Х 562,5 mm. Забележка: По-добре би било да го направите с 10 или 12 рамки, защото тогава може да се използва стандартен корпус или магазин. Аз избрах 15 рамков защото исках да видя как се работи с лежак ( този тип кошер е известен още през ХIХ век под наименованието „Дългата идея”). Външният вид на изработения от мен кошер с горни летви (кенийски) с цитираните по-горе основни параметри както и различни елементи от него са показани на фигурите по-долу.             По редица зависещи и независещи от мен причини ми се наложи този кошер да го опразня в края на юли 2005 година, следствие на което прекратих набелязаните от мен експерименти.             Успоредно с направата на този кошер аз имах намерението да направя корпусен кошер, чиито корпуси да са с наклонени предни и задни страници.Желанието ми беше да съвместя пчеларските практики, използвани при много-корпусните рамкови кошери с пчеларските практики, присъщи на кенийския кошер.Тези корпуси с наклонени предна и задна страници са проектирани така, щото да бъдат взаимно заменяеми с корпусите на ползваните от мен корпусни рамкови кошери. А корпусите на тези рамкови кошери, както е споменавано и в други мои постинги, са с квадратен светъл отвор, чиито вътрешни размери са 375 mm X 375 mm, а височината им е 170 mm.Обстоятелствата бяха такива, че се наложи да се задоволя с направата само на един корпус ( на фигурите по-долу е корпусът, който е боядисан в оранжев цвят). Този корпус се използва и сега в конфигурацията на рамковите ми кошери, споменати по-горе.             Тъй като тази година кенийския кошер е отново зареден с пчели се надявам да продължа по-нататъшните си експерименти, а направата на други корпуси от този вид с цел окомплектоването на именувания от мен и споменат в началото на постинга „корпусен кошер с горни летви” или още  „ корпусен кенийски кошер” е в процес. Голямото ми желание е зареждането му с пчелно семейство да направя следващата пролет. Живот и здраве да е!! А сега да продължа с кратки коментари към наличния снимков материал.

image

Фиг.1 Напречно сечение на кенийския кошер.Вътрешни размери. Показаното на Фиг.1 илюстрира само вътрешните размери на кошера. В моя случай това е само плодниковата част от кошера, тъй като към нея аз добавям още: магазинна част ( магазин с посочените в текста по-горе размери, дънна част (подвижно дъно), под-покривна част, която е изработена във вид на кутия с височина около 80 mm, и телескопичан покрив с височна 70 mm..

image

Фиг.2 Конфигурация на кошера. От долу нагоре: 1. дъно, 2. плодник (кенийски стил), под-покривна част (в случая магазинната част е отделена от плодника), 3. магазин, 4. телескопичен покрив с покривна поцинкована ламарина с дебелина 0,5 mmл
image


image

Фиг.3 Същият кошер но в малко по-фронтален изглед


image

Фиг.4 Пчелна пита само с горна летва, извадена над кошера за преглед
image

Фиг.5 Пчелна пита само с горна летва, извадена над кошера за преглед


image

Фиг.6  Пчелни пити само с горна летва, извадени пред кошера,  след като кошерът е освободен от пчелното семейство


image

Фиг.7. Корпус на „корпусен кошер с горни летви”.                Корпусът , показан на фигурата в конкретния случай се използва като магазин. На всяка летва се прикрепва водеща лента от восъчна основа . По същия начин се постъпва и с горните летви на кошера от по-горе посочените фигури.
image

Фиг.7 Корпус на „корпусен кошер с горни летви” добавен към плодниковата част образувана от два корпуса с квадратен светъл отвор с  вътрешни размери 375 mm Х 375 mm и височина 170 mm. 

 image

Фиг.8. Елементи от интериора на корпус само с горни летви след няколко дни пчелна паша.Гласувай:
8
01. анонимен - zdrasti
19.02.2011 19:58
interesno mi e kak se centrofogirat tezi piti
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: beehive
Категория: Хоби
Прочетен: 468674
Постинги: 70
Коментари: 59
Гласове: 548
Архив
Календар
«  Януари, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031